Projektas „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“

Projektinė idėja „Siuvu ateitį“

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto partneris: Lietuvos samariečių bendrijos Alytaus skyrius

Projekto tikslinė grupė: 16 nedirbančių ir nesimokančių darbingo amžiaus socialinius sunkumus patiriančių asmenų, kurie siekia grįžti į darbo rinką, tačiau jiems stinga profesinių gebėjimų.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems asmenims įgyti siuvėjo profesinių žinių ir įgūdžių, kurie padėtų grįžti į darbo rinką.

Projektas įgyvendinamas: Alytaus miesto teritorijoje

Projekto trukmė: 6 mėn.

Projekto laikotarpis: 2022 m. sausis – 2022 m. birželis.

Projektinės idėjos įgyvendinimo aprašymas

Projektinė idėja „Siuvu ateitį” įgyvendinama Alytaus miesto teritorijoje.

Projektas skirtas nedirbantiems ir nesimokantiems darbingo amžiaus socialinius sunkumus patiriantiems žmonėms – tai ekonomiškai neaktyvūs asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, socialinės pašalpos gavėjai, neįgalūs asmenys, socialinės rizikos šeimos, asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų. Tai žmonės, kuriems dėl silpnos motyvacijos, socialinių baimių, kvalifikacijos ar darbinių įgūdžių stokos sunku susirasti darbą

Projekto veiklos yra sumodeliuotos etapais: tikslinių grupių formavimas, kiekvieno tikslinės grupės asmens individualus įvertinimas (poreikiai, gebėjimai ir lūkesčiai). Tuomet sudaromas individualus asmens integracijos į darbo rinką planas, kuriame numatomos bendrųjų gebėjimų stiprinimas, asmens socialinis ir psichologinis motyvavimas, individualios ir grupinės konsultacijos – mokymai, siuvėjų profesinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių suteikimas. Galutinis projekto veiklų etapas – užimtumo organizavimas ir integracija į darbo rinką: galimybių gauti užsakymus organizavimas, gaminių realizavimo organizavimas, susitikimas su darbdaviais, tarpininkavimas įsidarbinant, palaikymas įsidarbinus ir pan.

Projekto dalyviai, įgiję siuvimo įgūdžių galės praktikuotis remontuodami ar persiūdami organizacijoje esančius labdaros pagrindais gautus rūbus. Netinkamus nešiojimui drabužius prikels antram gyvenimui: persiūs į buityje reikalingas smulkmenas: padėkliukus, puodkėles, pagalvių užvalkalus ir pan. Bus organizuojamas šių gaminių realizavimas: tiek pardavimas, tiek pasidalinimas su bendruomene.

Bendra projekto tikslinė grupė – 16 asmenų, ne mažiau nei 40 proc. šių asmenų ne tik įgis profesinių gebėjimų, taps motyvuoti, bet ir bus integruoti į darbo rinką.

Projektinės idėjos „Siuvu ateitį” rezultatai jau prekyboje! Nebenešiojami drabužiai, audinių skiautės prikelti antram gyvenimui. Galite įsigyti jau pagamintų siuvinių arba galite užsisakyti pagal savo pageidavimą. Užeiti į parduotuvę paspauskite „insertART” nuotrauką.