samarieciai
LIGONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ PRIEŽIŪROS ĮRANGOS NUOMA

samarieciai
LIGONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ TRANSPORTAVIMAS

samarieciai
NEĮGALIŲJŲ IR SENJORŲ DIENOS CENTRAS

samarieciai
PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS

samarieciai
SAMARIETIŠKA LABDARA

samarieciai
JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

samarieciai
DARBAS SU VAIKAIS